It's good to see you...

Let's get started!

For a start, please fill out a simple inquiry form and our team will get back to you as soon as possible.

  CONTACT INFO

  ADDRESS

  Mokotowska 1 St.
  00-640 Warsaw, Poland
  biuro@peoplepr.pl

  People PR Wardyn-Kopera Sp. J.

  ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa. Spółka Jawna wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem  KRS: 0000628686, NIP: 7010597836, REGON:365007166

  About us

  Since 2009, People PR is Warsaw- based boutique PR agency which provides full-sized public relations projects. We have unique experience working with international clients which are operating on the Polish market.
  Read more